Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
 Languages English | Bahasa Melayu

FRI Publication View

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. NameTitleType/PublisherYear  
1Effarina Binti Mohd Faizal Abdullah Kajian Impak Pelaksanaan Mata Keroncong Pukat Tunda Bersaiz 38mmLaporan Tahunan 20142015View
2Effarina Binti Mohd Faizal Abdullah Kawasan dan Musim Pembiakan Ikan Kembung Di Sepanjang Pantai Barat Semenanjung MalaysiaLaporan Tahunan 2014 2015View
3EFFARINA MOHD FAIZAL Estimation of Unreported Catch of Neritic Tuna from The Purse Seine Fishery (Zone C2 Vessels) in The Northern States of Peninsular Malaysiakonvesyen IPP 20162016View
4Effarina Binti Mohd. Faizal Abdullah Sumber dan Biologi Kawakawa (Euthynnus affinis) di Pantai Barat Semenanjung MalaysiaLaporan Tahunan 2020 2021View
5Effarina Binti Mohd. Faizal Abdullah Status Sumber Ikan Kembung (Rastrelliger kanagurta) di Utara Pantai Barat Semenanjung MalaysiaLaporan Tahunan 2020 2021View
6Effarina Binti Mohd. Faizal Abdullah Sumber Dan Biologi Ikan Pelaling (Rastrelliger brachysoma) di Utara Pantai Barat Semenanjung Malaysia Laporan Tahunan 2020 2021View
7Effarina Binti Mohd. Faizal Abdullah Fekunditi dalam Ikan Aya Kurik, Euthynnus affinis (Cantor, 1849) dan Hubung Kait Fekunditi dengan Panjang, Berat Badan dan Berat Ovari Ikan Laporan Tahunan 2020 2021View

https://thesiswritingservice.net