Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
 Languages English | Bahasa Melayu
  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. PROJECT NAMEYEARAGENCY  
1Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersialan Teknologi Akuakultur Mapan2021FRI BATU MAUNG
2Penyelidikan dan Pembangunan Program Kesihatan Ikan Akuakultur2021FRI BATU MAUNG
3Penyelidikan Sumber Perikanan Oseanik dan Bio Sosioekonomi Perikanan Tangkapan kearah Keberhasilan Bersepadu di seluruh Negeri Sarawak2021FRI BINTAWA
4Penyelidikan Strategik Pulau dan Beting di Laut China Selatan2021FRI BINTAWA
5Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan di Negeri Sarawak2021FRI BINTAWA
6Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan Melalui Tukun Tiruan di Negeri Sarawak2021FRI BINTAWA
7Pengurusan dan Pemulihan Sumber Perikanan Darat Mampan2021FRI RANTAU ABANG
8Sinergi Industri Akuakultur2021FRI BATU MAUNG
9Pembangunan Perikanan Komersial Laut Dalam dan Tuna2021FRI BATU MAUNG
10Pengukuhan Sumber Perikanan Negara2021FRI BATU MAUNG
11Kelestarian Dan Kesihatan Sumber2021FRI BATU MAUNG
12Pembangunan & Pemerkasaan Kapasiti Analisis Makmal Biosekuriti Perikanan2021FRI BATU MAUNG
13Kajian Penggunaan Peralatan Mesra Sumber - Kesan Cahaya Lampu Terhadap Sumber Perikanan Sotong2021FRI Kg Acheh
14Pentaksiran Stok Mengikut Spesies Terpilih2021FRI Kg Acheh
15Kajian Sumber, Biologi Dan Identifikasi Stok Bilis Di Semenanjung Malaysia2021FRI Kg Acheh
16Kajian Sumber Dan Biologi Kembung Dan Pelaling Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia2021FRI Kg Acheh
17Kajian Tahap Sumber, Kitar Hidup Dan Biologi Spesies Ikan Terpilih Bagi Penubuhan Refugia2021FRI Kg Acheh
18Kajian Keberkesanan Zon Konservasi Perikanan (Zkp) Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia2021FRI Kg Acheh
19Kajian Tuna Neritik Dan Oseanik Di Perairan Sabah Dan Labuan2021FRI Kg Acheh
20Kajian Sumber Siput Retak Seribu Di Perairan Perlis2021FRI Kg Acheh
21Kajian Setnet Sg Sembilang, Jeram, Selangor2021FRI Kg Acheh
22Kajian Jantina dan Keaktifan Anak Penyu Agar (Chelonia mydas) Terhadap Perubahan Suhu dan Kedalaman Sarang di Pantai Persarangan Buatan FRI Rantau Abang Terengganu, Malaysia2021FRI RANTAU ABANG
23Kajian Tumbesaran Pokok Merambong @ Ambung-Ambung (Scaevola taccada) Sebagai Pokok Renek Pantai Bagi Meningkatkan Pendaratan Penyu di Pantai Rantau Abang. Kajian ini bermula Januari sehingga September 2021 pencapaian (60%) di mana kebanyakan pokok yang telah disemai telah mengeluarkan tunas. 30 bag semaian akan diambil dari Melaka. Nursery untuk semaian pokok merambong akan dimulakan pertengahan November 20212021FRI RANTAU ABANG
24Kajian Tangkapan Tidak Sengaja “By-Catch” Penyu Oleh Pukat Tunda Udang Musim Tengkujuh (PTMT) di Perairan Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman, Terengganu2021FRI RANTAU ABANG
25Struktur Pasir di Hatcheri-Hatcheri Penyu di Semenanjung Malaysia (Terengganu, Pahang, Melaka, Perak dan Pulau Pinang)2021FRI RANTAU ABANG
26Kajian Perbandingan Kesan membawa telur penyu (handling) menggunakan 4 jenis bahan iaitu Bekas Telur Ayam, Plastic Bag, Baldi Dan Styrofoam Box daripada lokasi persarangan asal ke pantai persarangan buatan di FRI Rantau Abang, Terengganu. Masih menunggu baki penetasan sarang telur penyu. Pencapaian (70%)2021FRI RANTAU ABANG
27Kajian pembiakan dan kematangan bagi 3 spesies penyu (Agar, Karah Dan Lipas) di dalam kolam pemeliharaan penyu di FRI Rantau Abang. – Pencapaian (40%) kajian percubaan terhadap CCTV sedang dijalankan2021FRI RANTAU ABANG
28Kajian Inovasi “Sea Turtle Guard” Terhadap Kecederaan dan Kematian Penyu Akibat Terkena Kipas Bot Pelancong di Pulau Redang dan Pulau Perhentian, Terengganu. – Kajian peringkat prototaip adalah diuji untuk melihat kesan tahap kelajuan akibat memasang sea turtle guard pada enjin bot 90k. masih menunggu bagi ujian percubaan. – Projek terpaksa ditangguh kerana masalah COVID yang melanda Pulau Redang dan Pulau Perhentian disambung pada tahun hadapan (2022)2021FRI RANTAU ABANG
29Kajian tangkapan tidak sengaja (by-catch) penyu di pantai barat (Perak, Selangor dan Kedah). i) 23 - 28 Ogos 2021 di Perairan Perak. ii) 12 - 17 September 2021 di Perairan Langkawi dan Kuala Kedah. iii) 31 Oktober – 4 November 2021 di Perairan Selangor. 2021FRI RANTAU ABANG
30Projek E-Fence, Hakisan Pantai Di TCIC Ma'daerah2021FRI RANTAU ABANG, UMT, WWF
31Kajian Kesihatan Penyu Melalui Darah- Morfologi Dan Blood Count2021FRI RANTAU ABANG, SEATRU, UMT
32Projek “Joint Surveys For Marine Endangered Species (Mes) In Malaysia Waters”2021FRI RANTAU ABANG, UMT
33“Using Environmental DNA (eDNA) to assess the biodiversity of marine fish species as an indicator of the endangered dolphin habitat in Matang estuarine and coastal waters, Perak”, 2021 –20232021FRI RANTAU ABANG, UM
34Perbandingan prestasi tumbesaran F. ikan siakap putih (Lates calcarifer) dan kerapu harimau (Epinephelus fuscoguttatus) dalam pelbagal sistem2021FRI RANTAU ABANG
35Pembangunan diaphanosoma (Diaphanosoma celebensis) sebagai penggantian kepada artemia didalam pemakanan ikan marin2021FRI RANTAU ABANG
36Pembangunan teknologi probiotik untuk peningkatan kecekapan sistem asuhan benih kitar semula (RAS)2021FRI RANTAU ABANG
37Perbandingan prestasi tumbesaran F, ikan siakap putih (Lates calcanfer) di dalam sistem ternakan sangkar kolam (1.0 kg-3.0 kg)2021FRI RANTAU ABANG
38Kesan penggunaan bioecapsulated dan recombinant virus terhadap ketahanan rintangan penyakit larva siakap2021FRI RANTAU ABANG
39Pembangunan vaksin IgM ikan kerapu harimau2021FRI RANTAU ABANG
40Kesan diet pemakanan berbeza kandungan asid lemak terhadap kualiti sperma kerapu harimau2021FRI RANTAU ABANG
41Kesan penggunaan herba terhadap rawatan alternatif penyakit ikan marin2021FRI RANTAU ABANG
42Pembangunan Induk Siakap dalam Sangkar dalam Kolam2021FRI GELANG PATAH
43Kajian Ternakan Udang Putih Secara Superintensif Tangki 1000 Tan2021FRI GELANG PATAH
44Kajian Ternakan Udang Putih Secara Superintensif Tangki 100 Tan2021FRI GELANG PATAH
45Analisis Kualiti Air dan Kesihatan Ikan dan Udang2021FRI GELANG PATAH
46Kajian Penggunaan IoT Untuk Ternakan Udang Putih Superintensif, Tangki 100 Tan 2021FRI GELANG PATAH
47Kajian Ternakan Udang (Tujuan Perbandingan)2021FRI GELANG PATAH
48Asuhan Ketam Renjung2021FRI GELANG PATAH
49Kajian Pengurusan Sumber Benih Kerang Yang Mapan 2021FRI GELANG PATAH
50Kajian Pemantauan Ternakan Kupang Sistem Rak Di Sg Lurus2021FRI GELANG PATAH
51Sistem Depurasi Kerang2021FRI GELANG PATAH
52Kajian Penghasilan Baka Induk Udang Marin Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC)2021FRI GELANG PATAH
53Ergo Cockle Harvester2021FRI GELANG PATAH
54Hydro Cockles Sorter2021FRI GELANG PATAH
55Projek Penapis Biologi Serta Media Penimbal PH Buffering Daripada Kulit Kerang2021FRI GELANG PATAH
56Kajian Penandaan (Tagging) penyu di Pantai Mak Kepit Pulau, Redang dan Ma' Daerah, Kerteh, Terengganu 2020-2024FRI RANTAU ABANG
57Kajian Tangkapan Tidak Sengaja (by-catch) penyu oleh pukat tunda musim tengkujuh (PTMT) dan pukat hanyut di perairan Kemaman, Kerteh dan Rantau Abang, Terengganu. 2020-2021FRI RANTAU ABANG
58Kajian kesan pemanasan global terhadap kadar penetasan telur penyu di hatcheri-hatcheri seluruh Semenanjung Malaysia (Terengganu, Pahang, Melaka, Perak dan Pulau Pinang). 2020-2021FRI RANTAU ABANG
59Kajian pemeliharaan penyu belimbing di dalam tangki di FRI Rantau Abang, Terengganu. 2020-2021FRI RANTAU ABANG
60Kajian Ternakan Udang Putih Pasifik ( Penaeus vannamei) Secara Superintensif 2020FRI GELANG PATAH
61Asuhan dan ternakan ketam renjung (Portunus pelagicus) dalam kolam. 2020FRI GELANG PATAH
62Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer) dalam Sangkar dalam Kolam2020FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG
63Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus) dalam Sangkar dalam Kolam2020FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG
64Kajian Pengurusan Sumber benih kerang yang mapan (Pemantauan kerang di kawasan SISG Perairan Johor Tahun 2019)2020FRI GELANG PATAH
65Projek Ternakan Kupang/ Kerang/ tiram di Muar 2020FRI GELANG PATAH, Syarikat Laman Alamjaya Sdn. Bhd
66Kajian Ternakan kupang di Sg.Lurus2020FRI GELANG PATAH
67Penghasilan Baka Induk Udang Marin Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC)2020FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK
68Kajian prestasi ternakan udang marin hasil dari program pembakaan2020FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK
69Ergo cockles harvester and hydro cockles sorter2020FRI GELANG PATAH
70Kajian dan Pembangunan Prototaip Sistem Depurasi kerang2020FRI GELANG PATAH
71Kajian dan Pembangunan pH Buffering Media dan Biofilter daripada Sisa Pepejal – Kerang2020FRI GELANG PATAH
72Penggunaan Tepung Protein Alternatif (Tepung BSFL) Dalam Makanan Formula Ikan Kerapu2020FRI TANJONG DEMONG
73Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam Di Zee Malaysia Sarawak2020FRI BINTAWA, FRI KAMPUNG ACHEH, JABATAN PERIKANAN LAUT SARAWAK
74Program Pembangunan Penyelidikan Benih Rumpai Laut2020FRI LANGKAWI
75Kajian Pembangunan Pembenihan Dan Ternakan Gamat2020FRI LANGKAWI
76Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin2020FRI BATU MAUNG
77Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan2020FRI BATU MAUNG
78Program Pematuhan Biosekuriti dan Kawalan Kualiti Ikan bagi Memenuhi Piawaian Pasaran2020FRI BATU MAUNG
79Peningkatan Kualiti Benih dan Pembangunan Baka2020FRI BATU MAUNG
80Pembangunan Industri Tuna2020FRI BATU MAUNG
81Pengurusan Sumber Perikanan Mampan2020FRI BATU MAUNG
82Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
83Kajian Feasibility Ternakan Ikan Kelah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki2020FRI GLAMI LEMI
84Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
85Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Patin Buah2020FRI GLAMI LEMI
86Kajian Feasibility Ternakan Ikan Patin Buah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki2020FRI BATU MAUNG
87Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
88Kajian penyakit ikan Patin buah: Pengawalan penyakit pada peringkat asuhan ikan Patin Buah menggunakan SirehMax (pengenalpastian Aeromonas melalui kaedah konvensional & molekular)2020FRI GLAMI LEMI
89Kajian penyakit lazim yang menjangkiti ikan Kelah: parasit & bakteria2020FRI GLAMI LEMI
90Kajian Pembangunan Ikan Koi SPF2020FRI BATU MAUNG
91Kajian pembangunan baka tilapia merah resistan Streptococcus2020FRI GLAMI LEMI
92Kajian kesan diet kematangan untuk ikan Patin Buah F1 yang di domestikasi2020FRI GLAMI LEMI
93Kajian verifikasi diet kematangan Kelah di ladang ternakan Kelah swasta2020FRI GLAMI LEMI, A SUKO Genius Sdn Bhd, Kulai, Johor
94Kajian diet berkos efektif untuk ikan Kap Tempatan2020FRI GLAMI LEMI, UNIVERSITI MALAYA
95Pembangunan ternakan Moina sp higenik secara komersil2020FRI GLAMI LEMI, PPA
96Kajian pemakanan pasca tuai ikan Kelah bagi tujuan meningkat kualiti isi2020FRI GLAMI LEMI
97Asuhan Baka Calon Induk Populasi Asas Udang Harimau2020FRI PULAU SAYAK
98Keberkesanan Ekstrak Noni (Morinda citrifolia) terhadap parasit ikan marin)2019-2020FRI TANJONG DEMONG
99Prestasi Kematangan Induk Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) Diberi PrimEZeatTM dan Diet Pematangan Komersial2019-2020FRI PULAU SAYAK
100Aktiviti Pengeluaran Alga dan Analisis Kualiti Air di FRI Pulau Sayak, Kedah2019-2020FRI PULAU SAYAK
101Aktiviti Diagnosa Penyakit Udang di FRI Pulau Sayak, Kedah2019-2020FRI PULAU SAYAK
102Pembangunan Induk Udang Putih Pacifik Litopenaeus vannamei2019-2020FRI PULAU SAYAK
103Program Pembiakbakaan Udang Galah Secara ‘Pemilihan famili’2019-2020FRI PULAU SAYAK
104Peningkatan Kaedah Penghasilan Paste Alga Nannochloropsis 2019-2020FRI PULAU SAYAK
105Projek Penyelidikan dan Pembangunan Akuakultur dan Pre pengkomersialan Hasil Penyelidikan2019FRI BATU MAUNG
106Penyelidikan Penyakit Ikan Akuakultur dan Pembangunan Vaksin Inkan/Kit Dianogsis2019NaFish
107Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin2019FRI Kg Acheh
108Pengurusan Sumber Perikanan Ikan Mampan2019FRI Kg Acheh
109Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan2019FRI BATU MAUNG, FRI BINTAWA, FRI RANTAU ABANG
110Pembangunan Industri Ikan Tuna2019FRI Kg Acheh
111Pembangunan Sumber Ikan Hiasan dan Tumbuhan Ikan Akuatik2019FRI GLAMI LEMI
112Program Pematuhan Biosekuriti dan kawalan Kualiti Ikan bagi memenuhi Piawaian Pasaran2019FRI BATU MAUNG
113Kajian Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus monodon) untuk Peningkatan Trait Tumbesara dan Ketahanan Penyakit2019FRI PULAU SAYAK
114Krioawetan Sperma Kerapu Dan Siakap2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UMT
115Kajian Kesan Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (Epinephalus Fuscogattus) Keatas Potensi Perlindungan Juvenil2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
116Kajian Kesan Diet Ekstrak Bawang Putih , Allium sativum Terhadap Tumbesaran dan Paameter Imun Ikan Marin 2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
117Keberkesanan Ekstrak Tumbuhan Tempatan (Melastoma malabathricum dan Senna alata ) terhadap Vibriosis pada Epinephelus sp. 2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
118Pembangunan Mesin Ekstruder Rekabentuk Komersial untuk Hasilkan Pelet Timbul Akuakultur2018-2020FRI PULAU SAYAK
119Program Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus monodon) Untuk Peningkatan Trait Tumbesaran dan Ketahanan Penyakit 2018-2020FRI PULAU SAYAK
120Projek kerjasama FRI-ANM penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
121Projek Kerjasama Kajian Penggantian Tepung Ikan Dalam Makanan Ternakan Udang Putih Bersama UTM.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
122Penghasilan Makanan Rumusan Induk Udang Galah2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
123Pembiakbakaan udang galah secara ‘Famili Selection’2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
124Pembangunan Induk Neo-Female Udang galah.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
125Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus Monodon) Dan Udang Putih (Penaeus Vannamei)2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
126Penyelidikan Kultur Mikroalgae Melalui Sistem Fotobioreaktor2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
127Pembangunan Baka Udang Galah Dan Udang Marin Melalui Pembiakbakaan. 2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
128Sustainable Aquaculture To Preserve The Ecosystem And Biodiversity Of Sungai Merbok, Kedah- A Collaboration Research With USM2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
129Kajian Aruhan Pembiakan Kerang2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
130Projek Perintis Ternakan Tiram Dan Kerang Dalam Kolam2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
131Penghasilan 50 famili Ikan Kerapu (Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu )2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
132Kajian prestasi tumbesaran setiap famili(Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
133Kajian prestasi tumbesaran baka F1 dalam system tangki dari saiz 40g – 200g (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
134Kajian prestasi tumbesaran baka F1dalam sangkar HDPE dari saiz (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
135Kajian Intensification of Tiger Grouper Seed Production (Dari 20 kg/ton kepada 40 kg/ton) 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
136Kajian Menggunakan Ubi Gadong sebagai Sumber Phytoestrogen untuk Kematangan Gonad Ikan Siakap/Kerapu 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
137Kajian Kestabilan dan kelestarian yang dikaitkan dengan sistem rotifer berkepadatan tinggi (Pembangunan Pengeluaran Rotifer Sistem Kitar Semula 'Brachionus plicatilis'2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
138Kajian Krioawetan Sperma Kerapu dan Siakap2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
139Kajian Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (E. Fuscogutattus) Terhadap Perlindungan Juvenile2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
140Kajian Penentuan Regim SirehMAX yang Sesuai untuk Ikan Patin,Kelah dan Kerapu 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
141Kajian Pembangunan Diet Herba dalam Rotifer dan Artemia bagi Pengeluaran Benih Ikan Marin Berkualiti (kajian lapangan)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
142Kajian Penggunaan Ekstrak Bawang Putih, Allium sativum sebagai Penghapus Bakteria, Peningkatan Tumbesaran dan Immunostimulan di dalam Kerapu Hibrid2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
143Kajian Penyaringan dan Mengenalpasti Tumbuhan Herba yang Berpotensi Melawan Patogen Ikan2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
144Penghasilkan generasi baru baka melalui kaedah dialel cross (Projek pembiakbaikan baka)2018-2019FRI GLEMI LEMI
145Verifikasi stok baka terpilih melalui kaedah molekular (Projek pembiakbaikan baka)2018-2019FRI GLEMI LEMI
146Kajian produktiviti induk (Growth performance of genetically improved red tilapia hybrid compared to GIFT in pond (FELDA)2018-2019FRI GLEMI LEMI
147Pembangunan sistem asuhan kepadatan tinggi sistem tangki/hapa2018-2019FRI GLEMI LEMI
148Pembangunan stok ternakan bebas streptococcus2018-2019FRI GLEMI LEMI
149Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus) 1. Kajian kesan diet rumusan kematangan Patin Buah terhadap aktiviti pembiakan dan paras hormon PGE22018-2019FRI GLEMI LEMI
150Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus) 2. Kajian verifikasi makanan kematangan kelah dalam kaptiviti2018-2019FRI GLEMI LEMI
151Pembangunan makanan hidup air tawar (Moina sp.) (Penyediaan modul pengeluaran skala makmal dan besar (outdoor scale) makanan hidup, Moina untuk benih ikan air tawar) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
152Kajian Kesan Aplikasi Aditif Terhadap Tumbesaran Ikan Kelah di Dalam tangki Ternakan (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
153Kajian penggunaan sumber sisa-agro sembelihan ayam sebagai sumber protin alternative bagi makanan rumusan ikan Tilapia (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar)2018-2019FRI GLEMI LEMI
154Penyelidikan dan pembangunan makanan induk dengan penambahan asid lemak ARA dan DHA yang optima bagi meningkatkan fekunditi induk dan kualiti rega udang galah 2018-2019FRI GLEMI LEMI
155Kajian PSI (Production Sustainable Index) untuk penentuan dan kemampanan ternakan & Ekonomi Pengeluaran.2018-2019FRI GLEMI LEMI
156Kajian Pond Dynamic Penternakan Udang Galah ke arah penambahbaikan.2018-2019FRI GLEMI LEMI
157Kajian Perbandingan Impak Ternakan antara tebaran udang pasca larva dan juvenile2018-2019FRI GLEMI LEMI
158Kajian perbandingan prestasi tumbesaran antara family G02018-2019FRI GLEMI LEMI
159Maklumat filogenetik stok populasi kelah di Malaysia. (Kajian perbandingan stok kelah di Malaysia secara biomolekul) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
160Kajian paras hormone PGE2 induk kelah domestikasi 2018-2019FRI GLEMI LEMI
161Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile kelah2018-2019FRI GLEMI LEMI
162Kajian feasibility ternakan ikan Kelah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki2018-2019FRI GLEMI LEMI
163Kajian pemantauan penyakit terhadap calon baka Kelah domestikasi2018-2019FRI GLEMI LEMI
164Kajian profil founder stok untuk pembangunan baka (Program pembiakbaikan dan produktiviti ternakan ikan patin buah)2018-2019FRI GLEMI LEMI
165Kajian pemantauan penyakit terhadap calon induk Patin Buah2018-2019FRI GLEMI LEMI
166Kajian feasibility ternakan ikan Patin Buah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki2018-2019FRI GLEMI LEMI
167Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen ikan di Jerantut, Pahang (Kajian impak perikanan asli kepada pelepasan ikan asing/udang galah.) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
168Kajian keberkesanan tebaran udang juvenile terhadap pembangunan stok (Program pelepasan umum ikan/udang galah di perairan umum) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
169Kajian kaedah Peningkatan kadar hidup dan tumbesaran fasa asuhan Udang Galah dalam tangki2018FRI GLEMI LEMI
170Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile Patin Buah2018FRI GLEMI LEMI
171Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Sungai Kinta.2018FRI GLEMI LEMI
172Kajian Inventori di Tasik Putrajaya (Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Semenanjung Malaysia.) 2018FRI GLEMI LEMI
173Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Sungai Muda2018FRI GLEMI LEMI
174Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Perak Tengah.2018FRI GLEMI LEMI
175Kajian Pembiakbakaan Udang Harimau, Penaeus monodon untuk Peningkatan Trait Pertumbuhan dan Ketahanan Penyakit2018FRI PULAU SAYAK
176Peningkatan stok baka ikan kerapu (Epinephelus sp.) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik yang terpilih2017-2022FRI GELANG PATAH
177Peningkatan stok baka ikan siakap (Lates calcarifer) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik terpilih2017-2022FRI GELANG PATAH
178Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) pengeluaran benih ikan kerapu dan siakap 2017-2022FRI GELANG PATAH
179Pembangunan makanan induk dan makanan rumusan ikan marin2017-2022FRI GELANG PATAH
180Pembangunan pengeluaran sistem kitar semula rotifer (Brachionus plicatilis)2017-2022FRI GELANG PATAH
181Kajian Awalan Kesan Hi-Profeed ke atas Tumbesaran dan Kadar Hidup Udang Putih (Litopenaeus vannamei).2017-2020FRI PULAU SAYAK
182Development of immunodiagnostic kit for rapid detection of freshwater fish-borne streptococcosis (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NaFiSH, UIA
183Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.) (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NaFiSH, UIA
184Experimental infection of grouper by betanodavirus (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NAFISH, FRITD, UPM
185Field trial of oral herbal diet intake for post larvae (PL20) shrimp (L. vannamei): A strategic plan for EMS/AHPND prevention (Skop kawalan/rawatan alternatif) 2017-2018NAFISH,FRITD, FRIGP
186Effectiveness of commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite & bacterial infection (Skop kawalan/rawatan alternatif) 2017-2018NAFISH,FRIBM
187Effect of vaccinating tiger grouper (Epinephelusfuscoguttatus) broodstock on potential protection in juvenile (Skopvaksin/kit/protocol)2017-2018NAFISH, FRITD, UPM
188Isolation of Channel Catfish Virus (CCV) and Iridovirus for pathogen characterization and disease control(Skopvaksin/kit/protocol)2017-2018NAFISH
189Molecular determination of Vibrio sp. isolates from AHPND’s cases (Skopvaksin/kit/protocol) 2017NAFISH
190Antigenic protein of Cryptocaryon irritants under 2DE gel (Skopvaksin/kit/protocol) 2017NAFISH,UM
191Treatment regime of Piper betel extract (SirehMax) against motile aeromonas septicaemia (MAS) in Pangasius spp. cage-culture (Skopkawalan/rawatan alternatif) 2017NAFISH, FRITD
192Treatment regime of piper betle extract (SirehMax) against vibriosis in hybrid grouper, Langkawi (Skop kawalan/rawatan alternatif)2017NAFISH, FRITD
193Antimicrobial activities of commercial essential oils against Vibrio spp. and toxin producing V. parahaemolyticus isolates obtained from Early Mortality Syndrome diseased shrimp(Skop kawalan/rawatan alternatif)2017NAFISH
194Program Pembiakbakaan Udang Laut Untuk Meningkatkan Trait Tumbesaran Dan Daya Ketahanan Terhadap Penyakit.2017FRI PULAU SAYAK, FRI GELANG PATAH
195Pembangunan Fotobioreaktor Untuk Penghasilan Mikroalgae Berkualiti2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
196Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit.2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
197Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu. 2017FRI PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia.
198Kajian Pembiakbakaan Udang Laut untuk Meningkatkan Trait Tumbesaran dan Daya Ketahanan Terhadap Penyakit2017FRI PULAU SAYAK
199Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit.2017PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia.
200Projek kerjasama kajian penggantian tepung ikan dalam makanan ternakan udang putih bersama LGM dan UTM.2017FRI PULAU SAYAK,Lembaga Getah Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.
201Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu.2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
202Metagenomics analysis of bacteria and virus communities from hatchery producing hybrid grouper fry: a deeper epidemiological investigation for control and prevention of vibriosis and VNN (Skopepidemiologi) 2017NAFISH, FRITD, UPM
203Epizootiological study of virus & bacteria diseases in Pangasius hypothalamus at Sungai Pahang(Skopepidemiologi)2017NaFiSH, UIA
204A preliminary study on the epizootiology of Streptococcus iniae infection in genetically improved farmed tilapia (GIFT) (Skopepidemiologi) 2017PPA Jitra, WorldFish
205Epidemiology study of parasite infestations in Tilapia GIFT from Pusat Pengembangan Akuakultur (PPA) Jitra and other cultured farms (Skopepidemiologi)2017NAFISH, World Fish PPA Jitra
206Prevalence of EHP (Enterocytozoonhepatopenaei) in farmed whiteleg shrimp (L. vannamei) (Skopepidemiologi)2017NAFISH
207Detection of Perkinsosis in shellfish in Peninsular Malaysia (Skopepidemiologi) 2017NAFISH, PPN Perak, PPN Penang
208Modified immunoperoxidase method for the detection of Channel Catfish Virus (CCV)(Skopvaksin/kit/protocol)2017NaFiSH, UMK
209Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus).2016-2020FRI TANJONG DEMONG, ZAM Aquaculture Sdn Bhd
210Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer).2016-2020FRI TANJONG DEMONG, Ain Aquaculture Sdn Bhd
211Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) bagi pengeluaran benih ikan kerapu / siakap.2016-2020FRI TANJONG DEMONG
212Pembangunan Pengeluaran Rotifer (Brachionus plicatilis) Berkepadatan Tinggi Menggunakan Sistem Kitar Semula Akuakultur (RAS)2016-2020FRI TANJONG DEMONG
213Ternakan Kepadatan Tinggi Nannochloropsis sp dalam Panel Fotobioreaktor Jenis Leper yang Dipasang Lampu LED2016-2020FRI PULAU SAYAK
214Effectiveness of commercial cinnamon essential oil against on parasite & bacterial prevalence in hybrid grouper at Langgun, Langkawi(Skop kawalan/rawatan alternatif)2016-2017NAFISH
215Penyelidikan Ikan Pelagik Kecil dan Ikan Tuna untuk Meningkatkan Produktiviti di ZEE Malaysia Sarawak2016FRI BINTAWA
216Penyelidikan Strategik Kepulauan Laut China Selatan Gugusan Semarang Peninjau2016FRI BINTAWA
217Pembangunan Marikultur Karang Laut Hiasan sebagai Sumber Baharu di Sarawak2016FRI BINTAWA
218Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam di ZEE Malaysia, Sarawak2016FRI BINTAWA
219Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan melalui Tukun Tiruan di Negeri Sarawak2016FRI BINTAWA
220Projek Penyelidikan dan Pembanguan Akuakultur dan Prekormesilan Hasil Penyelidikan2016FRI BATU MAUNG
221Penyelidikan dan Penyakit Ikan Akuakultur dan Pembangunan Vaksin Ikan/ Kit Dianogsis2016NAFISH
222Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin2016FRI KG. ACEH
223Penyelidikan dan Pentaksiran Imapak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan2016FRI BATU MAUNG
224Perolehan Kapal Peny. Perikanan2016FRI KG. ACEH
225Program Sanitasi Kerang-kerangan Kebangsaan (NSSP) Bakteria dan Hepatisis A2016NAFISH
226Anti Parasitik Aktiviti Daun Senduduk Axtrak keatas Lintah Laut (Dewasa dan Telur)2016NAFISH
227Kompilasi Kes Kematian Ikan (2010-2015)2016NAFISH
228Kajian Pembiakbakaan Udang Laut untuk Meningkatkan Trait Tumbesaran dan Daya Ketahanan Terhadap Penyakit2016FRI PULAU SAYAK
229Penulisan Tesisi Master of Science (Kajian Biogenik Amina di dalam Produk Perikanan2016NAFISH
230Kod Bar Ikan Komersial (RMK 11)2016FRI BATU MAUNG
231Elucidating the Molecular Taxonusmy and Phylogenetic of the Shrimp, Superfamily Penaesidea and psp. Genaetic semeture of the Banana prawn, Penaeus merguenisis in Malaysia2016FRI BATU MAUNG
232Genetic enhancement of Red Tilapia2016FRI BATU MAUNG, MARDI, CMDV
233Kajian Prestasi Ternakan Benih Udang Harimau SPF sebagai Calon Induk Dalam2016FRI GELANG PATAH
234Kajian Penghasilan Baka Induk Udang Harimau SPF Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC)2016FRI GELANG PATAH
235Kajian Ternakan Induk Udang Harimau Dalam Sistem Tangki Menggunakan Kaedah RAS2016FRI GELANG PATAH
236kajian Penggunaan Estrak Serat, Cymbopogon Citratus sebagai Rawatan Alternatif bagi Jangkitan Lintah Marin, Zeylanicobdella arugamensis terhadap Ikan Kerapu Epinephelus sp2016FRI GELANG PATAH
237Kajian Ternakan Udang Putih Super Intensif Menggunakan Kolam Ynag Dalam (2M)2016FRI GELANG PATAH
238kajian Kesan Penggunaan Estrak Serai ke atas Perstasi Pertumbuhan Udang Putih (Penaeus vannamei) yang diternak secara Intensif2016FRI GELANG PATAH
239Kajian Impak Penggunaan Teknologi Fish Site Identification System (FSI)terhadap Nelayan di Pantai Timur Semenanjung2016FRI BATU MAUNG
240Kajian Sosio-ekonomi Nelayan P.Jerut Bilis di Kelantan2016FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH
241Kajian Bio-ekonomi Puket Tunda Zon B di Perak2016FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH
242Kajian Mikro-alga Berbahaya di kawasan Ternakan Ikan Menggunakan Kaedah Taksonomi dan Molekul2016FRI BATU MAUNG
243NSSP Program (Plakton)2016FRI BATU MAUNG, BIOSEKURITI
244Kajian Biotoksin2016FRI BATU MAUNG
245Kajian Propagasi Kerang Secara Ex-Situ dan In-Situ2016FRI BATU MAUNG
246Kultur Kuda Laut didalam Nurseri2016FRI BATU MAUNG
247Determination of optimal dosage of freund’s incomplete, freund’s complete and palm oil adjuvant for fish vaccine 2015-2016NaFiSH, FRI GLEMI LEMI,UPM
248Analisis asid amino2015
249Analisis Impak Perubahan Iklim Terhadap Sumber Perikanan2015
250Analisis kestabilan ciri-ciri SPF dalam pembangunan pengganda baka (BMC) Udang Galah domestifikasi SPF dalam kolam biosekuriti2015
251Kajian Epizootiologi Untuk Ternakan Akuakultur (Ikan Dan Kerang-Kerangan) Kajian Patogenisiti Dan Mekanisme Jangkitan Patogen Percubaan Keberkesanan Crude Vaccine2015
252Kajian keberkesanan rawatan herba dan kawalan penyakit; upah pembantu penyelidik2015
253Kajian Kerang-kerangan di Selangor2015
254Kajian Kesan Perubahan Cuaca Kepada Akuakultur2015
255Kajian Penyakit Ikan dalam Usaha Pemuliharaan Ekosistem Perikanan2015
256Kajian Penyakit Ikan ke Atas Kesan Perubahan Iklim2015
257Kajian stok udang galah di Sg Muda, P.Pinang/Kedah2015
258Kemudahan makmal kesihatan ikan yang baru dapat disediakan bagi menggantikan kemudahan makmal di Pusat Biosekuriti Perikanan KLIA-Diagnostik2015
259Latihan akuakultur penternak / golongan sasar FRI Tanjung Demong2015
260Pelbagai projek di TUMEC2015
261Pembangunan santuari perintis udang galah di Sg Muda, Kedah2015
262Pembangunan Teknologi Hijau Dalam Perikanan Tangkapan2015
263Pengenalpastian Tapak-Tapak Tambahan Bagi Pemulihan Semula Terumbu Karang2015
264Penghasilan makanan induk IAT, ToT, latihan2015
265Penghasilan makanan induk ikan marin, ToT, latihan2015
266Penghasilan makanan induk udang, ToT, latihan2015
267Peningkatan Stok Udang Galah Melalui Kaedah Pembiakbakaan & neo-female2015
268Penyelidikan ternakan tuna dan SST di PLL2015
269Perolehan induk makanan, bahan kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri di FRI Tanjung Demong2015
270Pembangunan proseduroperasipiawai (SOP) asuhandanternakanikanketutu (Oxyeleotrismarmorata)2014-2017FRI GLEMI LEMI, Sya Aquatic & Marketing SdnBhd
271Kajian ternakan produktiviti tinggi dengan pendekatan tuaian secara berkala ikan jelawat (Leptobarbushoeveni) dalam kolam dan RAS.2014-2017FRI GLEMI LEMI, Sya Aquatic & Marketing SdnBhd
272Pra Pengkomersilan Pembenihan dan Ternakan gamat (Holothuriascabra) di hatcheri2014-2017FRI PULAU SAYAK, Sesaga Engineering SdnBhd
273Penambahbaikan genetik dan baka udang harimau, Penaeus monodon bebas penyakit (BMC Udang Harimau) 2014-2017FRI GELANG PATAH ,Rentas Saga SdnBhd
274Penambahbaikan genetik dan baka udang harimau, Penaeus monodon bebas penyakit (BMC UdangHarimau) 2014-2017FRI GELANG PATAH, Rentas Saga Sdn Bhd
275Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Set Net di Pulau Layang Layang2014-2017FRI BINTAWA, Next Pearl Sdn Bhd
276Effectiveness of selected commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite infestation 2014-2016NaFiSH, Cargill SdnBhd
277Validation of Gut scorecard method in farmed white shrimp for early detection of AHPND 2014-2016 NaFiSH, Hanan Group SdnBhd
278Dissemination Information System2014
279Kajian 38mm dan survei udang2014
280Kajian bersama survei tuna Laut Sulu-Sulawesi2014
281Kajian impak mata keroncong 38mm2014
282Kajian Impak Penggunaan FSI terhadap Sosioekonomi nelayan pantai Timur2014
283Kajian Kaedah ternakan tuna dalam SST di PPL2014
284Kajian Keberkesanan MAED pada Pukat Tunda Udang baring2014
285Kajian Kesan perubahan iklim terhadap akuakultur2014
286Kajian Kesan Perubahan Iklim terhadap Rumpai Laut2014
287Kajian makanan rumusan / induk ikan/ udang marin- FRI Tanjong Demong2014
288Kajian makanan rumusan /induk ikan/ udang air tawar2014
289Kajian Makanan Rumusan Induk Ikan/ Udang patah2014
290Kajian makanan Rumusan/ Induk Ikan/ Udang Marin dan air tawar serta seminar2014
291Kajian makanan rumusan/ induk ikan/ udang marin- FRI Gelang Patah2014
292Kajian Penilaian stok dan Genetik udang galah dan Pengeluaran induk SPF udang galah BMC2014
293Kajian Penyakit ikan Akuakultur2014
294Kajian Penyakit ikan oleh Nafish2014
295Kajian penyu dan TED2014
296Kajian perubahan iklim terhadap i) perikanan laut ii) udang iii) teknologi hijau2014
297Kajian refugia perikanan di Tg Leman Johor dan Kuala Baram Sarawak2014
298kajian Sosioekonomi perikanan darat lembangan Sg. Pahang2014
299Kajian Stok dan Genetik udang galah dan Seminar dll2014
300Kajian sumber ikan Sarawak, Sabah, survei tuna2014
301Kajian Survei udang periaran Sarawak dan Sabah2014
302Kajian taburan dan Udang Komposisi Obor-Obor di perairan Pantai Barat2014
303Kursus kumpulan sasar du IAMPS2014
304Kursus kumpulan sasar FRI Tanjong Demong2014
305Kursus kumpulan sasar Gelang Patah2014
306Menaiktaraf hatceri dan rumah pam bagi kolaborasi R&D2014
307Mencetak Newsletter, MFJ dan Laporan Tahunan2014
308Menjalankan Penilaian Stok dan genetik udang Galah, Pengeluaran induk SPF ug NBC, pembangunan santuari perintis ug2014
309Pembangunan biosensor DNA arowana2014
310Pembangunan teknik moluker dan pemilihan strain, penanda penyakit dan pemilihan genetik ikan koi2014
311Pemindahan teknologi hatceri2014
312Pendaftaran harta intelek dan paten2014
313Pengenalpastian tapa-tapak tambahan bagi pemulihan semula terumbu karang2014
314Penggalakan tanaman tumbuhan akuatik2014
315Pengkomersialan TED2014
316Pengumpulan maklumat asas live reef food fish di kawasan terumbu (CTI)2014
317Peningkatan dataran akuarium dan lain kerja di Akuarium Tun Abdul Rahman (ATAR)2014
318Peningkatan kemudahan ATAR2014
319Peningkatan teknologi rumah hijau dan makmal R&D2014
320Penyediaan awal muzium perikananFRI Batu Maung2014
321Penyediaan bahan pameran dan poster sempena perasmian Akuarium Tun Abdul Rahman2014
322Penyelidikan AHPNS/EMS2014
323Percubaan keupayaan RAS untuk ternakan koi2014
324Perolehan ikan dan bahan pameran ATAR2014
325Perolehan induk koi - pembangunan teknik molekular untuk pemilihan strain penanda penyakit dan pemilihan genetik koi2014
326Perolehan induk, makan, kimia, peralatan pembenihan dan penigkatan kemudahan FRIGP2014
327Perolehan induk, makanan kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri FRIGP2014
328Perolehan induk, makanan, kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri FRITD2014
329Perolehan Induk, makanan, kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatcheri FRIPS2014
330Perolehan peralatan dan bahan kajian atasi pencemaran Sg. Melaka2014
331Perolehan peralatan dan bahan untuk kajian teknologi perikanan untuk mengatasi pencemaran Sungai Melaka2014
332Perolehan Peralatan Persempelan, Bahan kimia, bahan mentah, bahan mudah luak bagi Program Sanitasi Kerang-Kerangan Kebangsaan (NSSP)2014
333Program Kembara Media Perikanan 20142014
334Program Kembara media Perikanan 20142014
335Projek i) biosensor arowana dan ii) rumah hijau tumbuhan akuatik2014
336Propagasi karang dan obor-obor2014
337Survei tuna osenik, ikan pantai, udang pantai dan barang keperluan kajian2014
338Survei udang pantai Timur semenanjung2014
339Survei ZEE pantai barat2014
340Pembangunan Induk & pembenihan kerapu 2013-2018FRI TANJUNG DEMONG, TADC
341eOx-SOV Prawn Tonic2013-2015Sovereign Innovations SdnBhd, Nafish
342eOx-SOV Prawn Tonic 2013-2015 NaFiSH Sovereign Innovations Sdn Bhd
343Alternative Medication Using Local Herbs as Feed Additive for Malaysian Mahseer Diet to Enhance Growth and Immunity2013
344Analisis Impak Perubahan Iklim Terhadap Perikanan Tangkapan2013
345Analysis on Bio-Composite Chemical Released of Float Fish Cage.2013
346Application of Nano Hybrid Bio-composite for Development of Integrated Aquaculture Cage via Radiation Induced.2012-20132013
347Bio-encapsulation of Live Feed with Bacterial Vaccines (ABI)2013
348BOBLME Project: Population structure, spawning areas and seasons of Indian mackerel in Malaysia?2013
349Cryo-preservation of Ephinephelus lanceolatus Semen2013
350CYP1A Biomarker in Common Mullet-An Indicator to PAH and Dioxin Exposure2013
351Data Management For Offshore Pelagic Stock (beyond 30 nm) through acoustic approach in Sarawak Water.2013
352Development of Culture System for Rotifer using RAS System (ABI)2013
353Development of Hybrid Grouper [E. tukula x E. lanceolatus]: Breeding & Mass Seed Production Technology2013
354Development of Tuna Fishing Site Identification Model Using Multi-Sensor Satellite Remote Sensing Projek dengan Agensi Remote Sensing Negara, E-science Fund MOSTI2013
355Effect of Different Feed on Growth of Bamboo Lobster, Panulirus polyphagus2013
356Effect of salinity on growth of Asian Seabass, Lates calcarifer nursing in fiberglass tank2013
357Enrichment of Maturation Pellet using Polychaete Powder for Giant Grouper2013
358Formulation of Diet for SPF Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock.2013
359Gender Determination of Tor sp. Using DNA Markers and Biosensor Technology.2013
360Gonadotrophin Hormone Stimulating Diet for Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus), Broodstock to Induce Natural Spawning.2013
361Impacts Of Climate Change On Water Quality Of Semerak Lagoon With Reference To On Aquaculture Production And Fish Health2013
362Kajian Awal Keberkesanan Kaedah Kryo-awetan Sperma Ikan Kerapu Kertang(Epinephelus lanceolatus)2013
363Kajian Awal Pembenihan Siput Manis (Babylonia areolata) Dalam Hatceri dan Tumbesaran Juvenil di Kolam.2013
364Kajian Diversiti dan Taburan Spesies Ikan di Hutan Paya Gambut Selangor Utara2013
365Kajian Early Mortality Syndrome (EMS)2013
366Kajian epizootiologi untuk ternakan akuakultur di zon-zon akuakultur yang dikenalpasti (ikan dan kerang-kerangan)2013
367Kajian Habitat Pembiakan Ikan Lomah di Sistem Sungai Rui- Sungai Perak, Perak2013
368Kajian Inventori Data Perubahan Cuaca Sungai Johor (Kepada Industri Akuakultur).2013
369Kajian Kesan Pemberian Tiga Jenis Diet ke Atas Komposisi Biokimia, Warna Dan Sensor Ikan Keli: dari Pandangan Sudut Halal2013
370Kajian Kualiti Sperma Induk Jantan Domestikasi Udang Harimau.2013
371Kajian Penentuan Dos Optimum Ekstrak Serai (Cymbopogon citratus) bagi Merawat Penyakit Hexamitiasis dalam Ternakan Ikan Siakap.2013
372Kajian penentuan hitungan bakteria penunjuk pencemaran najis dan dan virus hepatitis A di bawah program National Shellfish Sanitation Program (NSSP).2013
373Kajian Pengaruh Hormon, Musim dan Pemakanan ke atas Pembiakan Ikan Jade Perch (Scortum barcoo)2013
374Kajian Penggunaan Pelbagai Diet Pemakanan Terhadap Kesuburan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus).2013
375Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Jantina.2013
376Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Makanan Segar Berlainan.2013
377Kajian Prestasi Tumbesaran Penghasilan Tiram Hibrid [Crassostrea iredalei x Crassostrea belcheri] di Peringkat Pembenihan dan Ternakan.2013
378Kajian Ternakan Siakap dalam Tangki RAS ?2013
379Marine leech, Zeylanicobdella arugamensis infestation in marine farm fish: Occurrence Pathogenicity and control measures2013
380Menghasilkan vaksin bagi mengawal Streptococcosis (bakteria) pada ikan tilapia ternakan dan Cryptocaryoniasis (parasit) pada ikan marin di peringkat hatceri2013
381Menjalankan kajian terhadap bahan yang telah diketahui berpotensi untuk dijadikan bahan rawatan2013
382Pemantauan Kualiti Air di Tasik Kenyir dan Tasik Temengor bagi Menilai Kesan Perubahan Cuaca Terhadap Akuakultur2013
383Pembangunan Extruder Makanan Ikan2013
384Pembangunan Kaedah Pengeluaran Cacing Nightcrawlers.2013
385Pembangunan Prosedur Standard (SOP) Penghasilan Tumbuhan Akuatik Secara Hidroponik di dalam Rumah Hijau2013
386Pembangunan Prototaip Foto-Bioreaktor untuk Penghasilan Mikroalga Berkepadatan Tinggi.2013
387Pembangunan SOP untuk CENTS.2013
388Pemencilan, pengecaman dan ujian kerintangan antibiotik Salmonella (dari ikan dan produk perikanan (Projek IbuPejabat, Perikanan dan Kementerian Kesihatan Malaysia)2013
389Pengeluaran dan Kajian Prestasi Induk Domestikasi Udang Harimau Penaeus monodon.2013
390Pengenalpastian Jantina dan Varieti Ikan Arowana Menggunakan Penanda DNA dan Teknologi Biosensor DNA2013
391Penilaian Benih Rumpai Laut (Kappaphycus alvarezii) yang Dihasilkan Secara Kultur Tisu Berbanding Benih Biasa2013
392Penilaian ke atas Prestasi Ternakan Calun Induk Udang harimau (Penaeus monodon) daripada Famili Berbeza di Pusat Penggandaan Induk (BMC).2013
393Peningkatan Genetik Ikan Tilapia Merah.2013
394Pensterilan permukaan tumbuhan akuatik, Cryptocoryne affinis dengan menggunakan klorox dan merkuri klorida2013
395Penternakan ikan sturgeon dalam tangki2013
396Penyelidikan dan Pembangunan Kaedah Domestikasi Induk, Pembenihan dan Ternakan Gamat Teripang (Holothuria scabra)2013
397Penyelidikan dan Pembangunan Sistem RAS untuk Pembenihan Udang Galah Macrobrachium rosenbergii2013
398Preliminary Observation of Growth and Survival of Sturgeon (Acipencer schrenckii) Fingerlings in Tropical Condition2013
399Production of F2 hybrid grouper (Epinephelus fuscoguttatus ? x E. lanceolatus ?).2013
400Production of SPF Domesticated and Genetically-Improved Broodstock Candidate for Macrobrachium rosenbergii (8 cohort)2013
401Program Pengeluaran Rega Udang Galah di Hatcheri2013
402Program Penghasilan Induk Udang Galah di Pusat Pengembangan Akuakultur Tapah2013
403Projek Ladang Kerang Johor.2013
404Projek Pembangunan Kesan Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perikanan - Inventori Data Perubahan Cuaca Lokasi Sg. Merbok2013
405Rawatan Kumbahan Akuakultur Menggunakan Rumpai Laut (Gracilaria sp.).2013
406ScienceFund Project: Population dynamic assessment of Indian mackerels and round scads in the Sulu-Sulawesi Sea (East coast of Sabah) using tagging approach.2013
407Sistem modular penternakan padat dalam tangki yang mesra alam untuk Ikan Tilapia2013
408Study on Food Selection for Maturation Among Male Broodstock Lobster, Panulirus polyphagus2013
409Study on Food Type on the Growth and Survival of Early Stage of Lobster Larvae, Panulirus sp.2013
410Study on Fundamental Kinetics of Mass Transfer Parameters in Biofilter ?2013
411Understanding the spatial and temporal relationship of ocean biophysical parameters with habitat utilization of Rastrelliger kanagurta (Indian mackerel) off South China Sea2013
412Viral Disease Occurrence in Fish and Shrimp Broodstock.2013
413Morphological and phylogenetics studies of Caligusspp isolated from cultured asian seabass, Lates calcarifer in Malaysia 2013NaFiSH, UM
414Screening of infection hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) infections in wild freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Malaysia) 2013NaFiSH UM
415Fish Diversity and Distribution Study of North Selangor Peat Swamp Forest2013FRI GLEMI LEMI, NRE, Jabatan Perhutanan dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia
416Hydrographic study in Vicinity of PulauPangkor Waters and Sungai Perak Estuarine 2013FRI KAMPUNG ACHEH, TNB
417Application of acidfiers, essential oils and modified-atmosphere packaging for enhance the mirobial safety and shelf life of fresh shrimp2012
418Assessment on the efficacy of Piper bettle (Sireh)2012
419Bathimetry di dalam program SRI-CSL-Rumpai Laut2012
420Breeding and culture of S.Horrens and Vastus2012
421Breeding sea ranching and restocking sandfish (holothuria seabra) in Malaysia2012
422Control of Streptococcus Infection in cage cultured Fresh Water Fishes (ABI-23)2012
423Determination of Potencially harmfull microalgae in aquaculture areas of Aman Island Penang2012
424Development and testing of whole cell-killed vaccine against vibro alginolyticus infection in grouper2012
425Development of Specific Pathogen Free (SPF) and Genetically Improved Stock of Tiger Shrimp Penaeus Monodon2012
426Development of SPF Udang Galah2012
427Genetic Improvement of Freshwater Prawn2012CGIAR
428Immuno Biosensor development for early warning system of diraflagelatte (Alexandrian sp) producing bio-toxin (Saxitoxin) in Aqualculture industry2012MARDI
429Kajian Paya Bakau2012JIRCAS
430Mass Fry Production Technology of Epinephelus sp. (grouper)2012
431New DNA Technique for rapid and on site strain determination of juvenile Asian Arowana (Scleropages formusus)2012
432Parasit disease and IHHNV status in wild and cultured freshwater giant prawn M. Rosenbergii in Malaysia2012
433Pembangunan Kualiti Standard Ikan Arowana2012
434Peningkatan pusat dan perolehan peralatan serta bahan input untu meningkatkan pengeluaran2012
435Penyelidikan dan kajian berkaitan penyakit ikan akuakultur2012
436Production of red remanted rice as an alternative for feed ingredient for development of low cholesterol eggs and low cholesterol prawns2012MARDI
437Resources and biology of tropical tuna species in Sulu Sulawesi Seas2012
438Strategic Planning and Managing Singapore Land Reclaimation Activities III- Tambak Johor2012
439Strategic planning and managing Singapore land relaimation activities II 2007-2010 (Tambak Johor)2012
440Study on Induced Spawning of Giant Grouper2012
441Study on potential new fishery on sergestids shrimp (Acetes spp)2012
442Expression profile of immune-related gene in Lates calcarifer infected by Cryptocaryon irritans 2012NaFiSH, UKM
443Kajian nilai perikanan di gugusan Pulau Payar)2012FRI KAMPUNG ACHEH, JabatanLaut
444Epizootiological study of virus & bacteria diseases in Pangasius hypothalamus at Sungai Perak and Sungai Pahang 2011-2015NaFiSH, UIA
445The Study of Bio-Surfactant Tolerance on Fingerling/Fry of Cultured fish at hatchery level – A Bio-Based compound 2011-2014 NaFiSH, Sovereign Innovations Sdn Bhd
446Kajian kesan penambakan Singapura di Selat Johor- Pentaksiran Stok Perikanan2011-2012FRI KAMPUNG ACHEH, UKM
447Parasites Found Associated With Wild Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii in Peninsular Malaysia: Morphology & Prevalence 2011NaFiSH, UMT
448Gender and Variety Determination in Arowana by Using DNA Markers and Biosensor Technology2010-2014FRI GLEMI LEMI , UKM
449Parasitic & IHHNV diseases in freshwater giant prawn Macrobrachium rosenbergii2008-2011NaFiSH, UPM, UKM, USM
450Projek kerjasama kajian penggantian tepung ikan dalam makanan ternakan udang putih bersama LGM dan UTM. PULAU SAYAK, Lembaga Getah Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.
451Pembenihan dan Asuhan Benih Ikan Merah ( Lutjanus sp. )FRI GELANG PATAH, Organic Aquaculture SdnBhd
452Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.) 2014-2016 NaFiSH, UIA, UPM

Department of Fisheries Malaysia
Level 1-6, Block Menara 4G2,
Presint 4, 62628 Putrajaya

Tel : 03 - 8870 4200
Fax : 03 - 8889 5490
E-Mail : hqhelp[at]dof[dot]gov[dot]my
Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | FAQs | Help | Sitemap

Best viewed in IE 9.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 9.0 & above with 1024 x 768 resolution.
Click here to download the latest version IE and download Adobe Reader for reading PDF Format file.


Total Visitor : 20841 Last updated : 05-03-2024
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   RSS   QR Code   Mobile