Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
 Languages English | Bahasa Melayu
Official Website
Fisheries Research Institute Malaysia
 
04-6263925/6
 
04-6262210
 
fri_helpdesk@dof.gov.my
  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. PROJECT NAMEYEARAGENCY  
1Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersialan Teknologi Akuakultur Mapan2021FRI BATU MAUNG
2Penyelidikan dan Pembangunan Program Kesihatan Ikan Akuakultur2021FRI BATU MAUNG
3Penyelidikan Sumber Perikanan Oseanik dan Bio Sosioekonomi Perikanan Tangkapan kearah Keberhasilan Bersepadu di seluruh Negeri Sarawak2021FRI BINTAWA
4Penyelidikan Strategik Pulau dan Beting di Laut China Selatan2021FRI BINTAWA
5Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan di Negeri Sarawak2021FRI BINTAWA
6Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan Melalui Tukun Tiruan di Negeri Sarawak2021FRI BINTAWA
7Kajian Penandaan (Tagging) penyu di Pantai Mak Kepit Pulau, Redang dan Ma' Daerah, Kerteh, Terengganu 2020-2024FRI RANTAU ABANG
8Kajian Tangkapan Tidak Sengaja (by-catch) penyu oleh pukat tunda musim tengkujuh (PTMT) dan pukat hanyut di perairan Kemaman, Kerteh dan Rantau Abang, Terengganu. 2020-2021FRI RANTAU ABANG
9Kajian kesan pemanasan global terhadap kadar penetasan telur penyu di hatcheri-hatcheri seluruh Semenanjung Malaysia (Terengganu, Pahang, Melaka, Perak dan Pulau Pinang). 2020-2021FRI RANTAU ABANG
10Kajian pemeliharaan penyu belimbing di dalam tangki di FRI Rantau Abang, Terengganu. 2020-2021FRI RANTAU ABANG
11Kajian Ternakan Udang Putih Pasifik ( Penaeus vannamei) Secara Superintensif 2020FRI GELANG PATAH
12Asuhan dan ternakan ketam renjung (Portunus pelagicus) dalam kolam. 2020FRI GELANG PATAH
13Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer) dalam Sangkar dalam Kolam2020FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG
14Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus) dalam Sangkar dalam Kolam2020FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG
15Kajian Pengurusan Sumber benih kerang yang mapan (Pemantauan kerang di kawasan SISG Perairan Johor Tahun 2019)2020FRI GELANG PATAH
16Projek Ternakan Kupang/ Kerang/ tiram di Muar 2020FRI GELANG PATAH, Syarikat Laman Alamjaya Sdn. Bhd
17Kajian Ternakan kupang di Sg.Lurus2020FRI GELANG PATAH
18Penghasilan Baka Induk Udang Marin Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC)2020FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK
19Kajian prestasi ternakan udang marin hasil dari program pembakaan2020FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK
20Ergo cockles harvester and hydro cockles sorter2020FRI GELANG PATAH
21Kajian dan Pembangunan Prototaip Sistem Depurasi kerang2020FRI GELANG PATAH
22Kajian dan Pembangunan pH Buffering Media dan Biofilter daripada Sisa Pepejal – Kerang2020FRI GELANG PATAH
23Penggunaan Tepung Protein Alternatif (Tepung BSFL) Dalam Makanan Formula Ikan Kerapu2020FRI TANJONG DEMONG
24Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam Di Zee Malaysia Sarawak2020FRI BINTAWA, FRI KAMPUNG ACHEH, JABATAN PERIKANAN LAUT SARAWAK
25Program Pembangunan Penyelidikan Benih Rumpai Laut2020FRI LANGKAWI
26Kajian Pembangunan Pembenihan Dan Ternakan Gamat2020FRI LANGKAWI
27Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin2020FRI BATU MAUNG
28Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan2020FRI BATU MAUNG
29Program Pematuhan Biosekuriti dan Kawalan Kualiti Ikan bagi Memenuhi Piawaian Pasaran2020FRI BATU MAUNG
30Peningkatan Kualiti Benih dan Pembangunan Baka2020FRI BATU MAUNG
31Pembangunan Industri Tuna2020FRI BATU MAUNG
32Pengurusan Sumber Perikanan Mampan2020FRI BATU MAUNG
33Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
34Kajian Feasibility Ternakan Ikan Kelah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki2020FRI GLAMI LEMI
35Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
36Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Patin Buah2020FRI GLAMI LEMI
37Kajian Feasibility Ternakan Ikan Patin Buah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki2020FRI BATU MAUNG
38Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah2020FRI GLAMI LEMI
39Kajian penyakit ikan Patin buah: Pengawalan penyakit pada peringkat asuhan ikan Patin Buah menggunakan SirehMax (pengenalpastian Aeromonas melalui kaedah konvensional & molekular)2020FRI GLAMI LEMI
40Kajian penyakit lazim yang menjangkiti ikan Kelah: parasit & bakteria2020FRI GLAMI LEMI
41Kajian Pembangunan Ikan Koi SPF2020FRI BATU MAUNG
42Kajian pembangunan baka tilapia merah resistan Streptococcus2020FRI GLAMI LEMI
43Kajian kesan diet kematangan untuk ikan Patin Buah F1 yang di domestikasi2020FRI GLAMI LEMI
44Kajian verifikasi diet kematangan Kelah di ladang ternakan Kelah swasta2020FRI GLAMI LEMI, A SUKO Genius Sdn Bhd, Kulai, Johor
45Kajian diet berkos efektif untuk ikan Kap Tempatan2020FRI GLAMI LEMI, UNIVERSITI MALAYA
46Pembangunan ternakan Moina sp higenik secara komersil2020FRI GLAMI LEMI, PPA
47Kajian pemakanan pasca tuai ikan Kelah bagi tujuan meningkat kualiti isi2020FRI GLAMI LEMI
48Keberkesanan Ekstrak Noni (Morinda citrifolia) terhadap parasit ikan marin)2019-2020FRI TANJONG DEMONG
49Prestasi Kematangan Induk Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) Diberi PrimEZeatTM dan Diet Pematangan Komersial2019-2020FRI PULAU SAYAK
50Aktiviti Pengeluaran Alga dan Analisis Kualiti Air di FRI Pulau Sayak, Kedah2019-2020FRI PULAU SAYAK
51Aktiviti Diagnosa Penyakit Udang di FRI Pulau Sayak, Kedah2019-2020FRI PULAU SAYAK
52Pembangunan Induk Udang Putih Pacifik Litopenaeus vannamei2019-2020FRI PULAU SAYAK
53Program Pembiakbakaan Udang Galah Secara ‘Pemilihan famili’2019-2020FRI PULAU SAYAK
54Peningkatan Kaedah Penghasilan Paste Alga Nannochloropsis 2019-2020FRI PULAU SAYAK
55Krioawetan Sperma Kerapu Dan Siakap2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UMT
56Kajian Kesan Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (Epinephalus Fuscogattus) Keatas Potensi Perlindungan Juvenil2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
57Kajian Kesan Diet Ekstrak Bawang Putih , Allium sativum Terhadap Tumbesaran dan Paameter Imun Ikan Marin 2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
58Keberkesanan Ekstrak Tumbuhan Tempatan (Melastoma malabathricum dan Senna alata ) terhadap Vibriosis pada Epinephelus sp. 2018-2020FRI TANJONG DEMONG, UIAM
59Pembangunan Mesin Ekstruder Rekabentuk Komersial untuk Hasilkan Pelet Timbul Akuakultur2018-2020FRI PULAU SAYAK
60Program Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus monodon) Untuk Peningkatan Trait Tumbesaran dan Ketahanan Penyakit 2018-2020FRI PULAU SAYAK
61Projek kerjasama FRI-ANM penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
62Projek Kerjasama Kajian Penggantian Tepung Ikan Dalam Makanan Ternakan Udang Putih Bersama UTM.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
63Penghasilan Makanan Rumusan Induk Udang Galah2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
64Pembiakbakaan udang galah secara ‘Famili Selection’2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
65Pembangunan Induk Neo-Female Udang galah.2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
66Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus Monodon) Dan Udang Putih (Penaeus Vannamei)2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
67Penyelidikan Kultur Mikroalgae Melalui Sistem Fotobioreaktor2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
68Pembangunan Baka Udang Galah Dan Udang Marin Melalui Pembiakbakaan. 2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
69Sustainable Aquaculture To Preserve The Ecosystem And Biodiversity Of Sungai Merbok, Kedah- A Collaboration Research With USM2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
70Kajian Aruhan Pembiakan Kerang2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
71Projek Perintis Ternakan Tiram Dan Kerang Dalam Kolam2018-2019FRI PULAU SAYAK, KEDAH
72Penghasilan 50 famili Ikan Kerapu (Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu )2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
73Kajian prestasi tumbesaran setiap famili(Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
74Kajian prestasi tumbesaran baka F1 dalam system tangki dari saiz 40g – 200g (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
75Kajian prestasi tumbesaran baka F1dalam sangkar HDPE dari saiz (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
76Kajian Intensification of Tiger Grouper Seed Production (Dari 20 kg/ton kepada 40 kg/ton) 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
77Kajian Menggunakan Ubi Gadong sebagai Sumber Phytoestrogen untuk Kematangan Gonad Ikan Siakap/Kerapu 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
78Kajian Kestabilan dan kelestarian yang dikaitkan dengan sistem rotifer berkepadatan tinggi (Pembangunan Pengeluaran Rotifer Sistem Kitar Semula 'Brachionus plicatilis'2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
79Kajian Krioawetan Sperma Kerapu dan Siakap2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
80Kajian Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (E. Fuscogutattus) Terhadap Perlindungan Juvenile2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
81Kajian Penentuan Regim SirehMAX yang Sesuai untuk Ikan Patin,Kelah dan Kerapu 2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
82Kajian Pembangunan Diet Herba dalam Rotifer dan Artemia bagi Pengeluaran Benih Ikan Marin Berkualiti (kajian lapangan)2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
83Kajian Penggunaan Ekstrak Bawang Putih, Allium sativum sebagai Penghapus Bakteria, Peningkatan Tumbesaran dan Immunostimulan di dalam Kerapu Hibrid2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
84Kajian Penyaringan dan Mengenalpasti Tumbuhan Herba yang Berpotensi Melawan Patogen Ikan2018-2019FRI TANJUNG DEMONG
85Penghasilkan generasi baru baka melalui kaedah dialel cross (Projek pembiakbaikan baka)2018-2019FRI GLEMI LEMI
86Verifikasi stok baka terpilih melalui kaedah molekular (Projek pembiakbaikan baka)2018-2019FRI GLEMI LEMI
87Kajian produktiviti induk (Growth performance of genetically improved red tilapia hybrid compared to GIFT in pond (FELDA)2018-2019FRI GLEMI LEMI
88Pembangunan sistem asuhan kepadatan tinggi sistem tangki/hapa2018-2019FRI GLEMI LEMI
89Pembangunan stok ternakan bebas streptococcus2018-2019FRI GLEMI LEMI
90Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus) 1. Kajian kesan diet rumusan kematangan Patin Buah terhadap aktiviti pembiakan dan paras hormon PGE22018-2019FRI GLEMI LEMI
91Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus) 2. Kajian verifikasi makanan kematangan kelah dalam kaptiviti2018-2019FRI GLEMI LEMI
92Pembangunan makanan hidup air tawar (Moina sp.) (Penyediaan modul pengeluaran skala makmal dan besar (outdoor scale) makanan hidup, Moina untuk benih ikan air tawar) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
93Kajian Kesan Aplikasi Aditif Terhadap Tumbesaran Ikan Kelah di Dalam tangki Ternakan (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
94Kajian penggunaan sumber sisa-agro sembelihan ayam sebagai sumber protin alternative bagi makanan rumusan ikan Tilapia (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar)2018-2019FRI GLEMI LEMI
95Penyelidikan dan pembangunan makanan induk dengan penambahan asid lemak ARA dan DHA yang optima bagi meningkatkan fekunditi induk dan kualiti rega udang galah 2018-2019FRI GLEMI LEMI
96Kajian PSI (Production Sustainable Index) untuk penentuan dan kemampanan ternakan & Ekonomi Pengeluaran.2018-2019FRI GLEMI LEMI
97Kajian Pond Dynamic Penternakan Udang Galah ke arah penambahbaikan.2018-2019FRI GLEMI LEMI
98Kajian Perbandingan Impak Ternakan antara tebaran udang pasca larva dan juvenile2018-2019FRI GLEMI LEMI
99Kajian perbandingan prestasi tumbesaran antara family G02018-2019FRI GLEMI LEMI
100Maklumat filogenetik stok populasi kelah di Malaysia. (Kajian perbandingan stok kelah di Malaysia secara biomolekul) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
101Kajian paras hormone PGE2 induk kelah domestikasi 2018-2019FRI GLEMI LEMI
102Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile kelah2018-2019FRI GLEMI LEMI
103Kajian feasibility ternakan ikan Kelah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki2018-2019FRI GLEMI LEMI
104Kajian pemantauan penyakit terhadap calon baka Kelah domestikasi2018-2019FRI GLEMI LEMI
105Kajian profil founder stok untuk pembangunan baka (Program pembiakbaikan dan produktiviti ternakan ikan patin buah)2018-2019FRI GLEMI LEMI
106Kajian pemantauan penyakit terhadap calon induk Patin Buah2018-2019FRI GLEMI LEMI
107Kajian feasibility ternakan ikan Patin Buah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki2018-2019FRI GLEMI LEMI
108Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen ikan di Jerantut, Pahang (Kajian impak perikanan asli kepada pelepasan ikan asing/udang galah.) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
109Kajian keberkesanan tebaran udang juvenile terhadap pembangunan stok (Program pelepasan umum ikan/udang galah di perairan umum) 2018-2019FRI GLEMI LEMI
110Kajian kaedah Peningkatan kadar hidup dan tumbesaran fasa asuhan Udang Galah dalam tangki2018FRI GLEMI LEMI
111Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile Patin Buah2018FRI GLEMI LEMI
112Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Sungai Kinta.2018FRI GLEMI LEMI
113Kajian Inventori di Tasik Putrajaya (Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Semenanjung Malaysia.) 2018FRI GLEMI LEMI
114Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Sungai Muda2018FRI GLEMI LEMI
115Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Perak Tengah.2018FRI GLEMI LEMI
116Peningkatan stok baka ikan kerapu (Epinephelus sp.) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik yang terpilih2017-2022FRI GELANG PATAH
117Peningkatan stok baka ikan siakap (Lates calcarifer) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik terpilih2017-2022FRI GELANG PATAH
118Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) pengeluaran benih ikan kerapu dan siakap 2017-2022FRI GELANG PATAH
119Pembangunan makanan induk dan makanan rumusan ikan marin2017-2022FRI GELANG PATAH
120Pembangunan pengeluaran sistem kitar semula rotifer (Brachionus plicatilis)2017-2022FRI GELANG PATAH
121Kajian Awalan Kesan Hi-Profeed ke atas Tumbesaran dan Kadar Hidup Udang Putih (Litopenaeus vannamei).2017-2020FRI PULAU SAYAK
122Development of immunodiagnostic kit for rapid detection of freshwater fish-borne streptococcosis (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NaFiSH, UIA
123Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.) (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NaFiSH, UIA
124Experimental infection of grouper by betanodavirus (Skopvaksin/kit/protocol) 2017-2019NAFISH, FRITD, UPM
125Field trial of oral herbal diet intake for post larvae (PL20) shrimp (L. vannamei): A strategic plan for EMS/AHPND prevention (Skop kawalan/rawatan alternatif) 2017-2018NAFISH,FRITD, FRIGP
126Effectiveness of commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite & bacterial infection (Skop kawalan/rawatan alternatif) 2017-2018NAFISH,FRIBM
127Effect of vaccinating tiger grouper (Epinephelusfuscoguttatus) broodstock on potential protection in juvenile (Skopvaksin/kit/protocol)2017-2018NAFISH, FRITD, UPM
128Isolation of Channel Catfish Virus (CCV) and Iridovirus for pathogen characterization and disease control(Skopvaksin/kit/protocol)2017-2018NAFISH
129Molecular determination of Vibrio sp. isolates from AHPND’s cases (Skopvaksin/kit/protocol) 2017NAFISH
130Antigenic protein of Cryptocaryon irritants under 2DE gel (Skopvaksin/kit/protocol) 2017NAFISH,UM
131Treatment regime of Piper betel extract (SirehMax) against motile aeromonas septicaemia (MAS) in Pangasius spp. cage-culture (Skopkawalan/rawatan alternatif) 2017NAFISH, FRITD
132Treatment regime of piper betle extract (SirehMax) against vibriosis in hybrid grouper, Langkawi (Skop kawalan/rawatan alternatif)2017NAFISH, FRITD
133Antimicrobial activities of commercial essential oils against Vibrio spp. and toxin producing V. parahaemolyticus isolates obtained from Early Mortality Syndrome diseased shrimp(Skop kawalan/rawatan alternatif)2017NAFISH
134Program Pembiakbakaan Udang Laut Untuk Meningkatkan Trait Tumbesaran Dan Daya Ketahanan Terhadap Penyakit.2017FRI PULAU SAYAK, FRI GELANG PATAH
135Pembangunan Fotobioreaktor Untuk Penghasilan Mikroalgae Berkualiti2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
136Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit.2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
137Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu. 2017FRI PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia.
138Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit.2017PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia.
139Projek kerjasama kajian penggantian tepung ikan dalam makanan ternakan udang putih bersama LGM dan UTM.2017FRI PULAU SAYAK,Lembaga Getah Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.
140Projek kerjasama penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu.2017FRI PULAU SAYAK, KEDAH
141Metagenomics analysis of bacteria and virus communities from hatchery producing hybrid grouper fry: a deeper epidemiological investigation for control and prevention of vibriosis and VNN (Skopepidemiologi) 2017NAFISH, FRITD, UPM
142Epizootiological study of virus & bacteria diseases in Pangasius hypothalamus at Sungai Pahang(Skopepidemiologi)2017NaFiSH, UIA
143A preliminary study on the epizootiology of Streptococcus iniae infection in genetically improved farmed tilapia (GIFT) (Skopepidemiologi) 2017PPA Jitra, WorldFish
144Epidemiology study of parasite infestations in Tilapia GIFT from Pusat Pengembangan Akuakultur (PPA) Jitra and other cultured farms (Skopepidemiologi)2017NAFISH, World Fish PPA Jitra
145Prevalence of EHP (Enterocytozoonhepatopenaei) in farmed whiteleg shrimp (L. vannamei) (Skopepidemiologi)2017NAFISH
146Detection of Perkinsosis in shellfish in Peninsular Malaysia (Skopepidemiologi) 2017NAFISH, PPN Perak, PPN Penang
147Modified immunoperoxidase method for the detection of Channel Catfish Virus (CCV)(Skopvaksin/kit/protocol)2017NaFiSH, UMK
148Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus).2016-2020FRI TANJONG DEMONG, ZAM Aquaculture Sdn Bhd
149Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer).2016-2020FRI TANJONG DEMONG, Ain Aquaculture Sdn Bhd
150Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) bagi pengeluaran benih ikan kerapu / siakap.2016-2020FRI TANJONG DEMONG
151Pembangunan Pengeluaran Rotifer (Brachionus plicatilis) Berkepadatan Tinggi Menggunakan Sistem Kitar Semula Akuakultur (RAS)2016-2020FRI TANJONG DEMONG
152Ternakan Kepadatan Tinggi Nannochloropsis sp dalam Panel Fotobioreaktor Jenis Leper yang Dipasang Lampu LED2016-2020FRI PULAU SAYAK
153Effectiveness of commercial cinnamon essential oil against on parasite & bacterial prevalence in hybrid grouper at Langgun, Langkawi(Skop kawalan/rawatan alternatif)2016-2017NAFISH
154Penyelidikan Ikan Pelagik Kecil dan Ikan Tuna untuk Meningkatkan Produktiviti di ZEE Malaysia Sarawak2016FRI BINTAWA
155Penyelidikan Strategik Kepulauan Laut China Selatan Gugusan Semarang Peninjau2016FRI BINTAWA
156Pembangunan Marikultur Karang Laut Hiasan sebagai Sumber Baharu di Sarawak2016FRI BINTAWA
157Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam di ZEE Malaysia, Sarawak2016FRI BINTAWA
158Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan melalui Tukun Tiruan di Negeri Sarawak2016FRI BINTAWA
159Projek Penyelidikan dan Pembanguan Akuakultur dan Prekormesilan Hasil Penyelidikan2016FRI BATU MAUNG
160Penyelidikan dan Penyakit Ikan Akuakultur dan Pembangunan Vaksin Ikan/ Kit Dianogsis2016NAFISH
161Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin2016FRI KG. ACEH
162Penyelidikan dan Pentaksiran Imapak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan2016FRI BATU MAUNG
163Perolehan Kapal Peny. Perikanan2016FRI KG. ACEH
164Program Sanitasi Kerang-kerangan Kebangsaan (NSSP) Bakteria dan Hepatisis A2016NAFISH
165Anti Parasitik Aktiviti Daun Senduduk Axtrak keatas Lintah Laut (Dewasa dan Telur)2016NAFISH
166Kompilasi Kes Kematian Ikan (2010-2015)2016NAFISH
167Penulisan Tesisi Master of Science (Kajian Biogenik Amina di dalam Produk Perikanan2016NAFISH
168Kod Bar Ikan Komersial (RMK 11)2016FRI BATU MAUNG
169Elucidating the Molecular Taxonusmy and Phylogenetic of the Shrimp, Superfamily Penaesidea and psp. Genaetic semeture of the Banana prawn, Penaeus merguenisis in Malaysia2016FRI BATU MAUNG
170Genetic enhancement of Red Tilapia2016FRI BATU MAUNG, MARDI, CMDV
171Kajian Prestasi Ternakan Benih Udang Harimau SPF sebagai Calon Induk Dalam2016FRI GELANG PATAH
172Kajian Penghasilan Baka Induk Udang Harimau SPF Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC)2016FRI GELANG PATAH
173Kajian Ternakan Induk Udang Harimau Dalam Sistem Tangki Menggunakan Kaedah RAS2016FRI GELANG PATAH
174kajian Penggunaan Estrak Serat, Cymbopogon Citratus sebagai Rawatan Alternatif bagi Jangkitan Lintah Marin, Zeylanicobdella arugamensis terhadap Ikan Kerapu Epinephelus sp2016FRI GELANG PATAH
175Kajian Ternakan Udang Putih Super Intensif Menggunakan Kolam Ynag Dalam (2M)2016FRI GELANG PATAH
176kajian Kesan Penggunaan Estrak Serai ke atas Perstasi Pertumbuhan Udang Putih (Penaeus vannamei) yang diternak secara Intensif2016FRI GELANG PATAH
177Kajian Impak Penggunaan Teknologi Fish Site Identification System (FSI)terhadap Nelayan di Pantai Timur Semenanjung2016FRI BATU MAUNG
178Kajian Sosio-ekonomi Nelayan P.Jerut Bilis di Kelantan2016FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH
179Kajian Bio-ekonomi Puket Tunda Zon B di Perak2016FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH
180Kajian Mikro-alga Berbahaya di kawasan Ternakan Ikan Menggunakan Kaedah Taksonomi dan Molekul2016FRI BATU MAUNG
181NSSP Program (Plakton)2016FRI BATU MAUNG, BIOSEKURITI
182Kajian Biotoksin2016FRI BATU MAUNG
183Kajian Propagasi Kerang Secara Ex-Situ dan In-Situ2016FRI BATU MAUNG
184Kultur Kuda Laut didalam Nurseri2016FRI BATU MAUNG
185Determination of optimal dosage of freund’s incomplete, freund’s complete and palm oil adjuvant for fish vaccine 2015-2016NaFiSH, FRI GLEMI LEMI,UPM
186Analisis asid amino2015
187Analisis Impak Perubahan Iklim Terhadap Sumber Perikanan2015
188Analisis kestabilan ciri-ciri SPF dalam pembangunan pengganda baka (BMC) Udang Galah domestifikasi SPF dalam kolam biosekuriti2015
189Kajian Epizootiologi Untuk Ternakan Akuakultur (Ikan Dan Kerang-Kerangan) Kajian Patogenisiti Dan Mekanisme Jangkitan Patogen Percubaan Keberkesanan Crude Vaccine2015
190Kajian keberkesanan rawatan herba dan kawalan penyakit; upah pembantu penyelidik2015
191Kajian Kerang-kerangan di Selangor2015
192Kajian Kesan Perubahan Cuaca Kepada Akuakultur2015
193Kajian Penyakit Ikan dalam Usaha Pemuliharaan Ekosistem Perikanan2015
194Kajian Penyakit Ikan ke Atas Kesan Perubahan Iklim2015
195Kajian stok udang galah di Sg Muda, P.Pinang/Kedah2015
196Kemudahan makmal kesihatan ikan yang baru dapat disediakan bagi menggantikan kemudahan makmal di Pusat Biosekuriti Perikanan KLIA-Diagnostik2015
197Latihan akuakultur penternak / golongan sasar FRI Tanjung Demong2015
198Pelbagai projek di TUMEC2015
199Pembangunan santuari perintis udang galah di Sg Muda, Kedah2015
200Pembangunan Teknologi Hijau Dalam Perikanan Tangkapan2015
201Pengenalpastian Tapak-Tapak Tambahan Bagi Pemulihan Semula Terumbu Karang2015
202Penghasilan makanan induk IAT, ToT, latihan2015
203Penghasilan makanan induk ikan marin, ToT, latihan2015
204Penghasilan makanan induk udang, ToT, latihan2015
205Peningkatan Stok Udang Galah Melalui Kaedah Pembiakbakaan & neo-female2015
206Penyelidikan ternakan tuna dan SST di PLL2015
207Perolehan induk makanan, bahan kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri di FRI Tanjung Demong2015
208Pembangunan proseduroperasipiawai (SOP) asuhandanternakanikanketutu (Oxyeleotrismarmorata)2014-2017FRI GLEMI LEMI, Sya Aquatic & Marketing SdnBhd
209Kajian ternakan produktiviti tinggi dengan pendekatan tuaian secara berkala ikan jelawat (Leptobarbushoeveni) dalam kolam dan RAS.2014-2017FRI GLEMI LEMI, Sya Aquatic & Marketing SdnBhd
210Pra Pengkomersilan Pembenihan dan Ternakan gamat (Holothuriascabra) di hatcheri2014-2017FRI PULAU SAYAK, Sesaga Engineering SdnBhd
211Penambahbaikan genetik dan baka udang harimau, Penaeus monodon bebas penyakit (BMC Udang Harimau) 2014-2017FRI GELANG PATAH ,Rentas Saga SdnBhd
212Penambahbaikan genetik dan baka udang harimau, Penaeus monodon bebas penyakit (BMC UdangHarimau) 2014-2017FRI GELANG PATAH, Rentas Saga Sdn Bhd
213Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Set Net di Pulau Layang Layang2014-2017FRI BINTAWA, Next Pearl Sdn Bhd
214Effectiveness of selected commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite infestation 2014-2016NaFiSH, Cargill SdnBhd
215Validation of Gut scorecard method in farmed white shrimp for early detection of AHPND 2014-2016 NaFiSH, Hanan Group SdnBhd
216Dissemination Information System2014
217Kajian 38mm dan survei udang2014
218Kajian bersama survei tuna Laut Sulu-Sulawesi2014
219Kajian impak mata keroncong 38mm2014
220Kajian Impak Penggunaan FSI terhadap Sosioekonomi nelayan pantai Timur2014
221Kajian Kaedah ternakan tuna dalam SST di PPL2014
222Kajian Keberkesanan MAED pada Pukat Tunda Udang baring2014
223Kajian Kesan perubahan iklim terhadap akuakultur2014
224Kajian Kesan Perubahan Iklim terhadap Rumpai Laut2014
225Kajian makanan rumusan / induk ikan/ udang marin- FRI Tanjong Demong2014
226Kajian makanan rumusan /induk ikan/ udang air tawar2014
227Kajian Makanan Rumusan Induk Ikan/ Udang patah2014
228Kajian makanan Rumusan/ Induk Ikan/ Udang Marin dan air tawar serta seminar2014
229Kajian makanan rumusan/ induk ikan/ udang marin- FRI Gelang Patah2014
230Kajian Penilaian stok dan Genetik udang galah dan Pengeluaran induk SPF udang galah BMC2014
231Kajian Penyakit ikan Akuakultur2014
232Kajian Penyakit ikan oleh Nafish2014
233Kajian penyu dan TED2014
234Kajian perubahan iklim terhadap i) perikanan laut ii) udang iii) teknologi hijau2014
235Kajian refugia perikanan di Tg Leman Johor dan Kuala Baram Sarawak2014
236kajian Sosioekonomi perikanan darat lembangan Sg. Pahang2014
237Kajian Stok dan Genetik udang galah dan Seminar dll2014
238Kajian sumber ikan Sarawak, Sabah, survei tuna2014
239Kajian Survei udang periaran Sarawak dan Sabah2014
240Kajian taburan dan Udang Komposisi Obor-Obor di perairan Pantai Barat2014
241Kursus kumpulan sasar du IAMPS2014
242Kursus kumpulan sasar FRI Tanjong Demong2014
243Kursus kumpulan sasar Gelang Patah2014
244Menaiktaraf hatceri dan rumah pam bagi kolaborasi R&D2014
245Mencetak Newsletter, MFJ dan Laporan Tahunan2014
246Menjalankan Penilaian Stok dan genetik udang Galah, Pengeluaran induk SPF ug NBC, pembangunan santuari perintis ug2014
247Pembangunan biosensor DNA arowana2014
248Pembangunan teknik moluker dan pemilihan strain, penanda penyakit dan pemilihan genetik ikan koi2014
249Pemindahan teknologi hatceri2014
250Pendaftaran harta intelek dan paten2014
251Pengenalpastian tapa-tapak tambahan bagi pemulihan semula terumbu karang2014
252Penggalakan tanaman tumbuhan akuatik2014
253Pengkomersialan TED2014
254Pengumpulan maklumat asas live reef food fish di kawasan terumbu (CTI)2014
255Peningkatan dataran akuarium dan lain kerja di Akuarium Tun Abdul Rahman (ATAR)2014
256Peningkatan kemudahan ATAR2014
257Peningkatan teknologi rumah hijau dan makmal R&D2014
258Penyediaan awal muzium perikananFRI Batu Maung2014
259Penyediaan bahan pameran dan poster sempena perasmian Akuarium Tun Abdul Rahman2014
260Penyelidikan AHPNS/EMS2014
261Percubaan keupayaan RAS untuk ternakan koi2014
262Perolehan ikan dan bahan pameran ATAR2014
263Perolehan induk koi - pembangunan teknik molekular untuk pemilihan strain penanda penyakit dan pemilihan genetik koi2014
264Perolehan induk, makan, kimia, peralatan pembenihan dan penigkatan kemudahan FRIGP2014
265Perolehan induk, makanan kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri FRIGP2014
266Perolehan induk, makanan, kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatceri FRITD2014
267Perolehan Induk, makanan, kimia, peralatan pembenihan dan peningkatan kemudahan hatcheri FRIPS2014
268Perolehan peralatan dan bahan kajian atasi pencemaran Sg. Melaka2014
269Perolehan peralatan dan bahan untuk kajian teknologi perikanan untuk mengatasi pencemaran Sungai Melaka2014
270Perolehan Peralatan Persempelan, Bahan kimia, bahan mentah, bahan mudah luak bagi Program Sanitasi Kerang-Kerangan Kebangsaan (NSSP)2014
271Program Kembara Media Perikanan 20142014
272Program Kembara media Perikanan 20142014
273Projek i) biosensor arowana dan ii) rumah hijau tumbuhan akuatik2014
274Propagasi karang dan obor-obor2014
275Survei tuna osenik, ikan pantai, udang pantai dan barang keperluan kajian2014
276Survei udang pantai Timur semenanjung2014
277Survei ZEE pantai barat2014
278Pembangunan Induk & pembenihan kerapu 2013-2018FRI TANJUNG DEMONG, TADC
279eOx-SOV Prawn Tonic2013-2015Sovereign Innovations SdnBhd, Nafish
280eOx-SOV Prawn Tonic 2013-2015 NaFiSH Sovereign Innovations Sdn Bhd
281Alternative Medication Using Local Herbs as Feed Additive for Malaysian Mahseer Diet to Enhance Growth and Immunity2013
282Analisis Impak Perubahan Iklim Terhadap Perikanan Tangkapan2013
283Analysis on Bio-Composite Chemical Released of Float Fish Cage.2013
284Application of Nano Hybrid Bio-composite for Development of Integrated Aquaculture Cage via Radiation Induced.2012-20132013
285Bio-encapsulation of Live Feed with Bacterial Vaccines (ABI)2013
286BOBLME Project: Population structure, spawning areas and seasons of Indian mackerel in Malaysia?2013
287Cryo-preservation of Ephinephelus lanceolatus Semen2013
288CYP1A Biomarker in Common Mullet-An Indicator to PAH and Dioxin Exposure2013
289Data Management For Offshore Pelagic Stock (beyond 30 nm) through acoustic approach in Sarawak Water.2013
290Development of Culture System for Rotifer using RAS System (ABI)2013
291Development of Hybrid Grouper [E. tukula x E. lanceolatus]: Breeding & Mass Seed Production Technology2013
292Development of Tuna Fishing Site Identification Model Using Multi-Sensor Satellite Remote Sensing Projek dengan Agensi Remote Sensing Negara, E-science Fund MOSTI2013
293Effect of Different Feed on Growth of Bamboo Lobster, Panulirus polyphagus2013
294Effect of salinity on growth of Asian Seabass, Lates calcarifer nursing in fiberglass tank2013
295Enrichment of Maturation Pellet using Polychaete Powder for Giant Grouper2013
296Formulation of Diet for SPF Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock.2013
297Gender Determination of Tor sp. Using DNA Markers and Biosensor Technology.2013
298Gonadotrophin Hormone Stimulating Diet for Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus), Broodstock to Induce Natural Spawning.2013
299Impacts Of Climate Change On Water Quality Of Semerak Lagoon With Reference To On Aquaculture Production And Fish Health2013
300Kajian Awal Keberkesanan Kaedah Kryo-awetan Sperma Ikan Kerapu Kertang(Epinephelus lanceolatus)2013
301Kajian Awal Pembenihan Siput Manis (Babylonia areolata) Dalam Hatceri dan Tumbesaran Juvenil di Kolam.2013
302Kajian Diversiti dan Taburan Spesies Ikan di Hutan Paya Gambut Selangor Utara2013
303Kajian Early Mortality Syndrome (EMS)2013
304Kajian epizootiologi untuk ternakan akuakultur di zon-zon akuakultur yang dikenalpasti (ikan dan kerang-kerangan)2013
305Kajian Habitat Pembiakan Ikan Lomah di Sistem Sungai Rui- Sungai Perak, Perak2013
306Kajian Inventori Data Perubahan Cuaca Sungai Johor (Kepada Industri Akuakultur).2013
307Kajian Kesan Pemberian Tiga Jenis Diet ke Atas Komposisi Biokimia, Warna Dan Sensor Ikan Keli: dari Pandangan Sudut Halal2013
308Kajian Kualiti Sperma Induk Jantan Domestikasi Udang Harimau.2013
309Kajian Penentuan Dos Optimum Ekstrak Serai (Cymbopogon citratus) bagi Merawat Penyakit Hexamitiasis dalam Ternakan Ikan Siakap.2013
310Kajian penentuan hitungan bakteria penunjuk pencemaran najis dan dan virus hepatitis A di bawah program National Shellfish Sanitation Program (NSSP).2013
311Kajian Pengaruh Hormon, Musim dan Pemakanan ke atas Pembiakan Ikan Jade Perch (Scortum barcoo)2013
312Kajian Penggunaan Pelbagai Diet Pemakanan Terhadap Kesuburan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus).2013
313Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Jantina.2013
314Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Makanan Segar Berlainan.2013
315Kajian Prestasi Tumbesaran Penghasilan Tiram Hibrid [Crassostrea iredalei x Crassostrea belcheri] di Peringkat Pembenihan dan Ternakan.2013
316Kajian Ternakan Siakap dalam Tangki RAS ?2013
317Marine leech, Zeylanicobdella arugamensis infestation in marine farm fish: Occurrence Pathogenicity and control measures2013
318Menghasilkan vaksin bagi mengawal Streptococcosis (bakteria) pada ikan tilapia ternakan dan Cryptocaryoniasis (parasit) pada ikan marin di peringkat hatceri2013
319Menjalankan kajian terhadap bahan yang telah diketahui berpotensi untuk dijadikan bahan rawatan2013
320Pemantauan Kualiti Air di Tasik Kenyir dan Tasik Temengor bagi Menilai Kesan Perubahan Cuaca Terhadap Akuakultur2013
321Pembangunan Extruder Makanan Ikan2013
322Pembangunan Kaedah Pengeluaran Cacing Nightcrawlers.2013
323Pembangunan Prosedur Standard (SOP) Penghasilan Tumbuhan Akuatik Secara Hidroponik di dalam Rumah Hijau2013
324Pembangunan Prototaip Foto-Bioreaktor untuk Penghasilan Mikroalga Berkepadatan Tinggi.2013
325Pembangunan SOP untuk CENTS.2013
326Pemencilan, pengecaman dan ujian kerintangan antibiotik Salmonella (dari ikan dan produk perikanan (Projek IbuPejabat, Perikanan dan Kementerian Kesihatan Malaysia)2013
327Pengeluaran dan Kajian Prestasi Induk Domestikasi Udang Harimau Penaeus monodon.2013
328Pengenalpastian Jantina dan Varieti Ikan Arowana Menggunakan Penanda DNA dan Teknologi Biosensor DNA2013
329Penilaian Benih Rumpai Laut (Kappaphycus alvarezii) yang Dihasilkan Secara Kultur Tisu Berbanding Benih Biasa2013
330Penilaian ke atas Prestasi Ternakan Calun Induk Udang harimau (Penaeus monodon) daripada Famili Berbeza di Pusat Penggandaan Induk (BMC).2013
331Peningkatan Genetik Ikan Tilapia Merah.2013
332Pensterilan permukaan tumbuhan akuatik, Cryptocoryne affinis dengan menggunakan klorox dan merkuri klorida2013
333Penternakan ikan sturgeon dalam tangki2013
334Penyelidikan dan Pembangunan Kaedah Domestikasi Induk, Pembenihan dan Ternakan Gamat Teripang (Holothuria scabra)2013
335Penyelidikan dan Pembangunan Sistem RAS untuk Pembenihan Udang Galah Macrobrachium rosenbergii2013
336Preliminary Observation of Growth and Survival of Sturgeon (Acipencer schrenckii) Fingerlings in Tropical Condition2013
337Production of F2 hybrid grouper (Epinephelus fuscoguttatus ? x E. lanceolatus ?).2013
338Production of SPF Domesticated and Genetically-Improved Broodstock Candidate for Macrobrachium rosenbergii (8 cohort)2013
339Program Pengeluaran Rega Udang Galah di Hatcheri2013
340Program Penghasilan Induk Udang Galah di Pusat Pengembangan Akuakultur Tapah2013
341Projek Ladang Kerang Johor.2013
342Projek Pembangunan Kesan Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perikanan - Inventori Data Perubahan Cuaca Lokasi Sg. Merbok2013
343Rawatan Kumbahan Akuakultur Menggunakan Rumpai Laut (Gracilaria sp.).2013
344ScienceFund Project: Population dynamic assessment of Indian mackerels and round scads in the Sulu-Sulawesi Sea (East coast of Sabah) using tagging approach.2013
345Sistem modular penternakan padat dalam tangki yang mesra alam untuk Ikan Tilapia2013
346Study on Food Selection for Maturation Among Male Broodstock Lobster, Panulirus polyphagus2013
347Study on Food Type on the Growth and Survival of Early Stage of Lobster Larvae, Panulirus sp.2013
348Study on Fundamental Kinetics of Mass Transfer Parameters in Biofilter ?2013
349Understanding the spatial and temporal relationship of ocean biophysical parameters with habitat utilization of Rastrelliger kanagurta (Indian mackerel) off South China Sea2013
350Viral Disease Occurrence in Fish and Shrimp Broodstock.2013
351Morphological and phylogenetics studies of Caligusspp isolated from cultured asian seabass, Lates calcarifer in Malaysia 2013NaFiSH, UM
352Screening of infection hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV) infections in wild freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Malaysia) 2013NaFiSH UM
353Fish Diversity and Distribution Study of North Selangor Peat Swamp Forest2013FRI GLEMI LEMI, NRE, Jabatan Perhutanan dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia
354Hydrographic study in Vicinity of PulauPangkor Waters and Sungai Perak Estuarine 2013FRI KAMPUNG ACHEH, TNB
355Application of acidfiers, essential oils and modified-atmosphere packaging for enhance the mirobial safety and shelf life of fresh shrimp2012
356Assessment on the efficacy of Piper bettle (Sireh)2012
357Bathimetry di dalam program SRI-CSL-Rumpai Laut2012
358Breeding and culture of S.Horrens and Vastus2012
359Breeding sea ranching and restocking sandfish (holothuria seabra) in Malaysia2012
360Control of Streptococcus Infection in cage cultured Fresh Water Fishes (ABI-23)2012
361Determination of Potencially harmfull microalgae in aquaculture areas of Aman Island Penang2012
362Development and testing of whole cell-killed vaccine against vibro alginolyticus infection in grouper2012
363Development of Specific Pathogen Free (SPF) and Genetically Improved Stock of Tiger Shrimp Penaeus Monodon2012
364Development of SPF Udang Galah2012
365Genetic Improvement of Freshwater Prawn2012CGIAR
366Immuno Biosensor development for early warning system of diraflagelatte (Alexandrian sp) producing bio-toxin (Saxitoxin) in Aqualculture industry2012MARDI
367Kajian Paya Bakau2012JIRCAS
368Mass Fry Production Technology of Epinephelus sp. (grouper)2012
369New DNA Technique for rapid and on site strain determination of juvenile Asian Arowana (Scleropages formusus)2012
370Parasit disease and IHHNV status in wild and cultured freshwater giant prawn M. Rosenbergii in Malaysia2012
371Pembangunan Kualiti Standard Ikan Arowana2012
372Peningkatan pusat dan perolehan peralatan serta bahan input untu meningkatkan pengeluaran2012
373Penyelidikan dan kajian berkaitan penyakit ikan akuakultur2012
374Production of red remanted rice as an alternative for feed ingredient for development of low cholesterol eggs and low cholesterol prawns2012MARDI
375Resources and biology of tropical tuna species in Sulu Sulawesi Seas2012
376Strategic Planning and Managing Singapore Land Reclaimation Activities III- Tambak Johor2012
377Strategic planning and managing Singapore land relaimation activities II 2007-2010 (Tambak Johor)2012
378Study on Induced Spawning of Giant Grouper2012
379Study on potential new fishery on sergestids shrimp (Acetes spp)2012
380Expression profile of immune-related gene in Lates calcarifer infected by Cryptocaryon irritans 2012NaFiSH, UKM
381Kajian nilai perikanan di gugusan Pulau Payar)2012FRI KAMPUNG ACHEH, JabatanLaut
382Epizootiological study of virus & bacteria diseases in Pangasius hypothalamus at Sungai Perak and Sungai Pahang 2011-2015NaFiSH, UIA
383The Study of Bio-Surfactant Tolerance on Fingerling/Fry of Cultured fish at hatchery level – A Bio-Based compound 2011-2014 NaFiSH, Sovereign Innovations Sdn Bhd
384Kajian kesan penambakan Singapura di Selat Johor- Pentaksiran Stok Perikanan2011-2012FRI KAMPUNG ACHEH, UKM
385Parasites Found Associated With Wild Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii in Peninsular Malaysia: Morphology & Prevalence 2011NaFiSH, UMT
386Gender and Variety Determination in Arowana by Using DNA Markers and Biosensor Technology2010-2014FRI GLEMI LEMI , UKM
387Parasitic & IHHNV diseases in freshwater giant prawn Macrobrachium rosenbergii2008-2011NaFiSH, UPM, UKM, USM
388Projek kerjasama kajian penggantian tepung ikan dalam makanan ternakan udang putih bersama LGM dan UTM. PULAU SAYAK, Lembaga Getah Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.
389Pembenihan dan Asuhan Benih Ikan Merah ( Lutjanus sp. )FRI GELANG PATAH, Organic Aquaculture SdnBhd
390Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.) 2014-2016 NaFiSH, UIA, UPM